Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - Sitiyasyon elvaj bèt nan Peyi d Ayiti
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Unité de Protection Sanitaire
Projet Territoires Productifs Résilients
Ouragan Matthew
Suivi des Investissements Publics
Promotion des Investissements
Appui institutionel
Filières de Production
Infrastructures rurales
Chantiers du MARNDR
Politique Agricole
secteur agricole
Akey sit la > Kreyòl > Sitiyasyon elvaj bèt nan Peyi d Ayiti

Sitiyasyon elvaj bèt nan Peyi d Ayiti

Enpòtans elvaj bèt nan Peyi d Ayiti

Ministè Agrikilti Resous Natirèl ak Devlopman Riral gen responsabilite ankadre tout moun ki interese fè elvaj, epi pouse devlopman sektè sa a nan peyi d Ayiti. Gouvènman ansanm ak yon pakèt lòt enstitisyon fè anpil jefò pou kore sektè sa a. Nan lane 2009, Ministè Agrikilti envite divès ONG, Inivèsite leta, Asosiyasyon elvè, ak plizyè lòt antreprenè nan sektè prive a, pou reflechi ansanm epi pwopoze Plan Nasyonal pou devlòpman sektè a. Se konsa nan mwa jen 2009, Ministè a nan tèt kole ak divès patnè parèt ak Plan Nasyonal pou Devlopman Elvaj bèt nan peyi d Ayiti. Plan sa a gen plizyè pwogram :

  1. Pwogram devlopman elvaj nan mòn pou sove anviwonman
  2. Pwogram devlopman pwodiksyon ak transfòmasyon lèt
  3. Pwogram devlopman elvaj poul peyi ak poul blanch yo
  4. Pwogram devlopman apikilti
  5. Pwogram devlopman sante bèt yo.

Objektif tout pwogram sa yo se:

Estrateji pwogram devlopman elvaj bèt yo ap chita sou:

Gade lòt paj :