Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - Pwodiksyon ak transfòmasyon lèt
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Politik Agrikòl
Enfrastrikti agrikòl
Pwodiksyon Nasyonal
Ankadreman
Akey sit la > Kreyòl > Pwodiksyon Nasyonal > Pwodiksyon ak transfòmasyon lèt

Pwodiksyon ak transfòmasyon lèt

Anpil enstitisyon entènasyonal rekonèt Ayiti devlope yon system transfòmasyon lèt lòt peyi kapab pran egzanp sou li. Nan Plan envestisman an yo prevwa devlope ti izin toupatou nan peyi a pou transfòme lèt bèf peyizan yo pwodui. Youn nan aktivite ti izin sa yo se fè lèt estirilize ki ka rete 9 mwa san li pa bezwen konsève nan frijidè. Objektif la se konstri chak ane 10 nouvo letri, jis nou rive 150 letri, pou nou ka gen yon letri omwens nan chak komin peyi a.

Enpòtans sektè lèt la

Politik Nasyonal Devlopman pwodiksyon ak transfòmasyon lèt

Pwogram sa a gen 2 pati ladan l.

1- Pwodui plis lèt bèf Peyi,
2- Devlope transfomasyon lèt la.

Nan zafe pwodiksyon lèt la, men sa pwogram nan pote :

Sou koze transfòmasyon lèt la, sonje lèt la se yon pwodui ki ka gate fasil. Pwodiktè lèt la dwe jwenn yon kote pou li vann lèt li a san grate tèt.
Men sa pwogram nan vle fè :

Tout pwogram nasyonal sa a kapab fèt nan kore òganizasyon elvè yo, nan tèt ansanm ak otorite lokal yo pou rezoud pwoblèm vòlè bèf ki anvayi peyi a, nan kontwole maladi bèt yo, tankou maladi chabon, avèk bon kanpay vaksinasyon.

Leta ak patnè l yo pral ankouraje prodiksyon an nan achte lèt la nan men elvè yo pou distribye lèt bèf peyi nan pwogram kantin timoun lekòl yo.

Peze isit pou pou telechaje tèks sou pwogram pwodiksyon ak transfòmasyon Lèt nan peyi d Ayiti

PDF - 866.4 ko
Développement production et transformation du Lait

Gade Lòt paj :

Pwogram yo

titre documents joints