Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - Pwodiksyon Poul ak Ze
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Politik Agrikòl
Enfrastrikti agrikòl
Pwodiksyon Nasyonal
Ankadreman
Akey sit la > Kreyòl > Pwodiksyon Nasyonal > Pwodiksyon Poul ak Ze

Pwodiksyon Poul ak Ze

Plan devlopman nasyonal la prevwa fè pwodiksyon ze nan peyi a soti nan 1.5 milyon ze pa mwa rive 7.5 milyon ze pa mwa nan 3 lane k ap vini yo, etan n ap kontinye kontwole kantite ak kalite ze ki soti nan peyi etranje

Ogmantasyon pwodiksyon ze a kapab fèt avèk envestisman prive epi envestisman Leta

Nan zafè elvaj poul nan fanmi peyizan yo, Ministè Agrikilti koumanse monte, nan chak depatman peyi a, yon sant pwodiksyon poul peyi ak poul ki sanble ak poul peyi (tankou poul wouj Rhodes Island ak Poul Zinga Plymouth Rock) yon fason pou fanmi peyizan yo ka jwenn yo fasil.

Ministè a koumanse pwogram fomasyon pou elvè yo nan aprann fè elvaj poul nan pak, nan prepare manje pou poul yo, epi kontwole maladi yo.

Enpòtans elvaj volay yo

Chak mwa, Peyi d Ayiti voye achte plis pase 30 milyon ze nan peyi etranje.
Chak ane, Peyi d Ayiti depanse 36 milyon dola ameriken nan enpòte ze etranje sa yo.
Mete sou sa, chak ane nou enpòte anviwon 12 milyon poul antye oubyen poul an moso.

Devlope pwodiksyon poul ak ze nan peyi a

Pwogram devlopman avikilti sa a gen 2 pati ladan l.

1- Devlope elvaj poul blanch pou ze ak vyann,
2- Devlope elvaj poul peyizan.

Nan zafè elvaj poul blanch, men sa pwogram nan vle fè:

Leta pral ankouraje pwodiktè ze yo nan achte ze pou pwogram manje nan kantin timoun lekòl yo.

Peze isit pou telechaje tèks sou pwogram pwodiksyon poul ak ze nan peyi d Ayiti.

PDF - 1.3 Mo
Document complet sur l’aviculture en Haiti

Gade Lòt paj :

Pwogram yo

titre documents joints