Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - Lansman Sistèm Nasyonal idantifikasyon bèt yo
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Politik Agrikòl
Enfrastrikti agrikòl
Pwodiksyon Nasyonal
Ankadreman
Akey sit la > Kreyòl > Aktyalite > Lansman Sistèm Nasyonal idantifikasyon bèt yo

Lansman Sistèm Nasyonal idantifikasyon bèt yo

Depi kèk lane, plizyè òganizasyon peyizan, òganizasyon pwodiktè peyi a, ak lòt otorite lokal, ap pouse yon kalite gwo rèl pou montre kijan pwoblèm vòlè bèt yo blayi nan tout rakwen peyi a. Se youn nan pi gwo pwoblèm k ap sakaje ekonomi riral la.

Leta Ayisyen pwal koumanse ak idantifikasyon bèf yo. Tout bèf nan peyi d Ayiti ap idantifye ak 2 zanno nan zorèy yo, k ap mache ansanm ak yon kanè idantifikasyon ak vaksinasyon bèf la.

• Nimewo zanno bèf la ak non mèt bèf la ap enskri andedan kanè a epi nan yon rejis nasyonal.

• Kazèk yo pap ka delivre okenn lese pase, ni legalize okenn vant yon bèf , san bèf sa a pa idantifye, san mèt bèf la pa prezante kanè bèf la, ki montre bèf la vaksinen kòm sa dwa.

• Yon bouche pap ka touye okenn bèf san yon ajan veterinè pa enspekte li, san bèf sa a pa idantifye, san mèt bèf la pa prezante kanè bèf la, ki montre bèf la vaksinen kòm sa dwa.

• Leta ayisyen pwal lanse yon gwo kanpay pou idantififye tout bèf yo. Apre kanpay sa a, nan chak komin, ap gen yon sistèm pèmanan pou idantifye epi anrejistre bèf yo.

• Leta te gen tan monte yon komite « Sante bèt » nan chak komin, anba kòwodinasyon Ministè agrikilti. Komite sa yo chita sou 3 woch dife: Reprezantan kolektivite teritoryal yo (lameri ak Kasèk), Ministè Agrikilti ak ajan veterinè GSB yo (Gwoupman Sabte Bèt) ki chita nan chak seksyon kominal yo. PNH, oganizasyon prodiktè zòn nan ansanm ak ONG ki travay nan zafè elvaj ap fè pati komite sa tou.

• Komite kominal sante bèt yo ap la pou òganize tout aktivite idantifikasyon bèt yo, men tou : planifye kanpay vaksinasyon yo, òganize kontwòl abataj bèt yo epi patisipe nan lòt aktivite elvaj tankou pwogram distribisyon kabrit yo.

• Pwogram sa a ap koumanse ak bèf yo.

• Gen anviwon 1 milyon 200 mil bèf pou idantifye
• Chak ane gen anviwon 300 mil nouvo bèf ki pou idantifye.

Kanpay la te koumanse 2 avril 2013 nan komin Limonad, nan Depatman Nò, nan prezans Sekretè d Eta Michel Chancy.

Ministè Agrikilti espere fin idantifye tout bèf yo anvan ane 2013 la fini.

Gade Video a: http://www.facebook.com/photo.php?v=259613034176151

Gade Foto yo: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.258569517613836.1073741828.149577738513015&type=1