Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - Irigasyon
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Politik Agrikòl
Enfrastrikti agrikòl
Pwodiksyon Nasyonal
Ankadreman

Irigasyon

Apre 4 siklòn ki te frape peyi a nan ane 2008, Ministè Arikilti te fè reparasyon sou 105 sistèm irigasyon nan 55 komin nan peyi a. Jwenn dlo se youn nan premye eleman pou ogmante pwodiksyon agrikòl la. Peyi a gen anviwon 150 000 kawo tè ki te ka wouze. Men, se apèn 80 000 kawo ki wouze vre.

Pandan yo pwal konstri lòt sistem irigasyon, gen yon seri gwo pwoblèm ki pou jwenn repons.
Yon premye pwoblèm, se pwoblèm antretyen sistèm irigasyon yo. Repons pou pwoblèm jesyon sistèm lan, se remèt li bay moun k ap benefisye dlo a. Se yo ki pou peye sèvis dlo a, paske dlo a pèmèt yo fè kòb. Se yo ki pou jere lajan sa a epi pou fè antretyen an. Kore asosyasyon pwodiktè yo nan sans sa a epi adopte yon lwa sou jesyon sistèm yo, se poto mitan pwogram nan. Nan denye ane sa yo, gen bèl eksperyans ak rezilta nou jwenn ak divès pwojè tankou PREPIPPA, PPI nan Akayè, Gran Goav ….

Pou pwoteje tout kalite envestisman k ap fèt nan tè plenn agrikòl yo, se pwoblèm anviwonman an ki pou jwenn solisyon. Akòz debwazman nan mòn yo, chak sezon lapli, dlo, labou ak woch ap detri sistèm irigasyon ki nan plenn yo. Solisyon pwoblèm degradasyon sistèm irigasyon an mare ak pwogram amenajman basen vèsan yo.

Peze isit pou telechaje tèks sou irigasyon an

titre documents joints