Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - Dokiman Politik Agrikòl ak Plan Nasyonal Envestisman pou Agrikilti
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Politik Agrikòl
Enfrastrikti agrikòl
Pwodiksyon Nasyonal
Ankadreman
Akey sit la > Kreyòl > Politik Agrikòl > Dokiman Politik Agrikòl ak Plan Nasyonal Envestisman pou Agrikilti

Dokiman Politik Agrikòl ak Plan Nasyonal Envestisman pou Agrikilti

Nou tout konnen Agrikilti se poto mitan ekonomi peyi a. 65% popilasyon peyi a ap viv nan zòn riral. Mwatye djòb ki gen nan peyi a se nan agrikilti.

Jiska prezan soti 40 rive 50 % nan sa nou manje nan peyi a, soti nan pwodiksyon nasyonal la.
Men agrikilti a gen gwo pwoblèm. Moun ki pi pòv nan peyi a, ki gen difikilte pou yo manje se peyizan yo, alòske se yo k ap pwodui manje a
Pifò peyizan ap plante nan mòn sou tè ki gen twòp pant. Sa lakòz debwazman ak erozyon. Anivwonman fin depafini.
Jodi a, bidonvil fè kenken, peyizan yo pran kanntè oubyen blije janbe fwontyè.

Tout sa se rezilta yon move politik ekonomik, ki pandan 25 dènye ane sa yo, kite pwodui etranje antre san kontwòl, sa ki kokobe pwodiksyon nasyonal la.

Soti ane 2005 rive ane 2010, Ministè Agrikilti te chita ak sektè prive, divès reprezantan asosysasyon peyizan ak pechè, ONG ak entsitisyon entenasyonal, pou prepare yon Dokiman Politik Agrikòl ak Plan Nasyonal Envestisman pou Agrikilti.

Dokiman Politik agrikòl la ak Plan envestisman sa a se rezikta yon pakèt refleksyon ki te koumanse sa gen plis pase 5 lane. Apre 12 janvye a, yo te vin pote plis presizyon nan travay ki te koumanse a, yon fason pou fè agrikilti elvaj ak la pèch antre pi byen nan plan rekonstriksyon ak devlòpman peyi a.

Dokiman Politik Agrikòl la bay vizyon pou devlopman agrikilti a pou rive nan lane 2025. Plan Nasyonal envestisman pou Agrikilti li menm, li defini ki sa ki gen pou fèt pou 6 lane k ap vini yo. Pwogram sa yo pral pèmèt devlopman yon pakèt aktivite nan agrikilti a, elvaj ak lapèch. Peyi a pral pwodui plis manje, plis moun ap jwenn travay, pwodiktè yo pral fè plis lajan pou yo viv pi byen, etan y ap pwoteje anviwonman an.

titre documents joints