Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - Direksyon Administrasyon
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Unité de Protection Sanitaire
Projet Territoires Productifs Résilients
Ouragan Matthew
Suivi des Investissements Publics
Promotion des Investissements
Appui institutionel
Filières de Production
Infrastructures rurales
Chantiers du MARNDR
Politique Agricole
secteur agricole
Akey sit la > Kreyòl > Direksyon Administrasyon

Direksyon Administrasyon

Inite kontwòl finans yo

Direksyon Resous Moun

Direksyon Afè legal yo

DIREKSYON TEKNIK


Sekretarya teknik Direksyon Jeneral la

Inite Kòdinasyon Direksyon Depatmantal Agrikòl yo

Direksyon Teknik yo

Direksyon Etid ak Pwogramasyon

Inite Etid ak Planifikasyon

Direksyon Suivi ak Evalyasyon

Direksyon Koperasyon Ekstèn

Direksyon Fòmasyon ak Pwomosyon Antrepriz Agrikòl yo

Sant Rechèch ak Dokimantasyon Agrikòl

Direksyon Pwomosyon Monn Riral

Sèvis Nasyonal Semans

Direksyon Pwodiksyon Vejetal

Direksyon Pwoteksyon Vejetal

Direksyon Lapèch al Akwakilti

Direksyon Resous Forè yo ak sol yo

Direksyon Enfra-estrikti Agrikòl yo

Direksyon Elvaj ak sante Bèt

Direksyon karantèn ak kontwòl pwodui lapèch yo

Laboratwa Veterinè ak kontwòl kalite Aliman yo

Sant Nasyonal Metewoloji

Pwogram Sibvansyon pou Angrè yo

lòt enstitisyon ki anba responsabilite Ministè a

Oganism Devlopman Vale Latibonit (ODVA)

Enstiti Nasyonal Refòm agrè (INARA)

Biwo Kredi Agrikòl (BCA)

Kòdinasyon Nasyonal Sekirite Alimantè (CNSA)

Enstiti Nasyonal Kafe Ayisyen (INCAH)

Direksyon Depatmantal Agrikol yo (DDA)

DDA/SIDÈS

DDA/Nò

DDA/Nòdwès

DDA/Latibonit

DDA/Sant

DDA/Lwès

DDA/Grandans

DDA/Nip

DDA/Sid

DDA/Nòdès

DDA/Nò

DIREKSYON KOMINIKASYON

Inite Relasyon Piblik ak Kominikasyon

communication@agriculture.gouv.ht

Cell :(509)3621-7712

DIREKSYON LOGISTIK

Jean Pierre Molton Michel