Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/agriculture.gouv.ht/public_html/view/01/ecrire/inc/utils.php on line 119
Ministère de l’Agriculture - Basen Vèsan
Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Politik Agrikòl
Enfrastrikti agrikòl
Pwodiksyon Nasyonal
Ankadreman

Basen Vèsan

Basen vèsan yo, se tankou yon kivèt kote nou jwenn tout tè mòn yo k ap devèse nan dlo ravin ak rivyè k ap rasanble yon sèl kote. 25 nan 30 pi gwo basen vèsan ki genyen nan peyi a fin degrade. Sa ki lakoz anpil inondasyon ak dega sou enfrastrikti pwodiksyon yo.

Pou nou diminye fòs dlo yo, fòk nou rebwaze, fòk nou trete ravin yo. Moun k ap viv nan mòn ap ratibwaze pye bwa yo, pou yo ka plante kilti sakle, pou yo ka vann chabon, pou yo ka viv epi okipe pitit yo. Travay amenajman yo pral fè ap fèt ak patisipasyon tout aktè lokal yo nan enterè tout moun sa yo. Yon pati nan yo pwal jwenn lòt travay pou fè, ki pa jaden. Men, sou tè yo, nou gen pou plante pye fwi ak zèb ak lòt bagay ki ap rapòte plis lajan pase chabon, etan yap pwoteje tè a.

Plan amenajman chak basen vèsan se pral rezilta yon travay tèt ansanm ak plizyè lòt ministè, otorite lokal yo, ONG ak popilasyon k ap viv nan zòn nan. Sou tè ki gen pant ki rèd anpil, ki plis pase 40%. se pye bwa selman ki pou genyen.

Nan tè ki gen pant ki mwens pase 40% men ki plis pase 10%, yo pa dwe fè Kilti tankou mayi, pwa, pitimi ak pistach. Sou pant sa yo se pye fwi ansanm ak zèb ki dwe plante.

titre documents joints