Unipaj Twitter Youtube Sit la an kreyòl
Logo du MARNDR Sib
Politik Agrikòl
Enfrastrikti agrikòl
Pwodiksyon Nasyonal
Ankadreman
Akey sit la > Kreyòl > Ankadreman > Tab sektè Agrikilti

Tab sektè Agrikilti

Gen yon pakèt ONG ak òganizasyon entènasyonal k ap travay nan agrikilti a. Jounen jodi a gen plis pase 4000 ONG nan peyi a epi plis pase 400 nan yo ap travay nan agrikilti. Pi fò lajan èd entènasyonal la se nan men yo li ye.

Anpil pwofesyonèl ayisyen se la y ap travay kote yo jwenn pi bon kondisyon pase sa yo jwenn nan Leta a . Men, se Ministè Agrikilti ki gen responsabilite pou kòdone tout travay sa yo.

Plan nasyonal envestisman nan agrikilti se li k ap sèvi gid pou tout enstitisyon ki nan sektè a. Gen anpil nan yo ki te patisipe nan deside kisa ki andedan plan an. Ministè agrikilti, se chèf okès la. L ap dirije mizik la, l ap gide tout mizisyen yo, jan sa koumanse fèt, kote chak mwa Ministè a mande pou nan chak depatman tout enstitisyon privé, ONG vin chita nan tab sektè Agrikilti depatman an.

Nan reyinyon sa yo se okazyon pou yo vin rankontre epi travay ak reprezantan meri yo ak oganizasyon peyizan ak pwodiktè.
Tout ONG ki pako patisipe nan reyinyon tab konsètasyon depatman yo pral blije vini pou yo ka respekte règ jwèt la.

Kalandriye reyinyon Tab Sektè Agrikilti a nan depatman yo

titre documents joints